หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violently หมายถึง แรง

คำศัพท์ violently แปลว่า แรง หมายถึง แรง violently อ่านว่า (ไฝ-โอะเล็นทลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 173 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violently (ไฝ-โอะเล็นทลิ)

แรง