หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violent หมายถึง แรง

คำศัพท์ violent แปลว่า แรง หมายถึง แรง violent อ่านว่า (ไฝ-โอะเล็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 437 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violent (ไฝ-โอะเล็นท)

แรง