หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violence หมายถึง แรง

คำศัพท์ violence แปลว่า แรง หมายถึง แรง violence อ่านว่า (ไฝ-โอะเล็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 304 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violence (ไฝ-โอะเล็นซ)

แรง