หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violator หมายถึง ผู้ฝ่าฝืน

คำศัพท์ violator แปลว่า ผู้ฝ่าฝืน หมายถึง ผู้ฝ่าฝืน violator อ่านว่า (ไฝ-โอะเลเทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 165 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violator (ไฝ-โอะเลเทอะ)

ผู้ฝ่าฝืน