หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violation หมายถึง กระทำผิด ทวน (สาบาน) ทำให้เสื่อมเสียแก่ ขืนใจ

คำศัพท์ violation แปลว่า กระทำผิด ทวน (สาบาน) ทำให้เสื่อมเสียแก่ ขืนใจ หมายถึง กระทำผิด ทวน (สาบาน) ทำให้เสื่อมเสียแก่ ขืนใจ violation อ่านว่า (ไฝโอะเล-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 351 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violation (ไฝโอะเล-ฌัน)

กระทำผิด ทวน (สาบาน)

ทำให้เสื่อมเสียแก่

ขืนใจ