หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violate หมายถึง กระทำผิด ทวน (สาบาน) ทำให้เสื่อมเสียแก่ ขืนใจ

คำศัพท์ violate แปลว่า กระทำผิด ทวน (สาบาน) ทำให้เสื่อมเสียแก่ ขืนใจ หมายถึง กระทำผิด ทวน (สาบาน) ทำให้เสื่อมเสียแก่ ขืนใจ violate อ่านว่า (ไฝ-โอะเลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 268 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violate (ไฝ-โอะเลท)

กระทำผิด ทวน (สาบาน)

ทำให้เสื่อมเสียแก่

ขืนใจ