หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viola หมายถึง ต้นไม้จำพวก violet ฝิโอ-ละ

คำศัพท์ viola แปลว่า ต้นไม้จำพวก violet ฝิโอ-ละ หมายถึง ต้นไม้จำพวก violet ฝิโอ-ละ viola อ่านว่า (ไฝ-โอละ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 157 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viola (ไฝ-โอละ)

ต้นไม้จำพวก violet ฝิโอ-ละ