หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viol หมายถึง ซอโบราณ เครื่องดนตรี จำพวกซอ

คำศัพท์ viol แปลว่า ซอโบราณ เครื่องดนตรี จำพวกซอ หมายถึง ซอโบราณ เครื่องดนตรี จำพวกซอ viol อ่านว่า (ไฝ-อัล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 360 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viol (ไฝ-อัล)

ซอโบราณ เครื่องดนตรี จำพวกซอ