หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vinyl หมายถึง สารไฝ-นิล

คำศัพท์ vinyl แปลว่า สารไฝ-นิล หมายถึง สารไฝ-นิล vinyl อ่านว่า (ไฝ-นิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 418 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vinyl (ไฝ-นิล)

สารไฝ-นิล