หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viny หมายถึง เลื้อยคดเคี้ยว เต็มไปด้วยเถาองุ่น

คำศัพท์ viny แปลว่า เลื้อยคดเคี้ยว เต็มไปด้วยเถาองุ่น หมายถึง เลื้อยคดเคี้ยว เต็มไปด้วยเถาองุ่น viny อ่านว่า (ไฝน-อิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 320 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viny (ไฝน-อิ)

เลื้อยคดเคี้ยว เต็มไปด้วยเถาองุ่น