หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vintner หมายถึง พ่อค้าเหล้าองุ่น

คำศัพท์ vintner แปลว่า พ่อค้าเหล้าองุ่น หมายถึง พ่อค้าเหล้าองุ่น vintner อ่านว่า (ฝีนท-เนอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 124 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vintner (ฝีนท-เนอะ)

พ่อค้าเหล้าองุ่น