หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vintage หมายถึง เหล้าองุ่นที่ทำได้ในปีหนึ่ง ชนิดของเหล้าองุ่น อายุ

คำศัพท์ vintage แปลว่า เหล้าองุ่นที่ทำได้ในปีหนึ่ง ชนิดของเหล้าองุ่น อายุ หมายถึง เหล้าองุ่นที่ทำได้ในปีหนึ่ง ชนิดของเหล้าองุ่น อายุ vintage อ่านว่า (ฝีน-ทิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vintage (ฝีน-ทิจ)

เหล้าองุ่นที่ทำได้ในปีหนึ่ง ชนิดของเหล้าองุ่น

อายุ