หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vinous หมายถึง เกี่ยวกับเหล้าองุ่น ชอบเหล้าองุ่น

คำศัพท์ vinous แปลว่า เกี่ยวกับเหล้าองุ่น ชอบเหล้าองุ่น หมายถึง เกี่ยวกับเหล้าองุ่น ชอบเหล้าองุ่น vinous อ่านว่า (ไฝ-นัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vinous (ไฝ-นัซ)

เกี่ยวกับเหล้าองุ่น ชอบเหล้าองุ่น