หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vineyard หมายถึง ไร่องุ่น

คำศัพท์ vineyard แปลว่า ไร่องุ่น หมายถึง ไร่องุ่น vineyard อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 255 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vineyard

ไร่องุ่น