หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vinery หมายถึง ป่าองุ่น

คำศัพท์ vinery แปลว่า ป่าองุ่น หมายถึง ป่าองุ่น vinery อ่านว่า (ไฝ-เนอะริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vinery (ไฝ-เนอะริ)

ป่าองุ่น