หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vinegary หมายถึง เหมือนน้ำส้ม (หน้า) บูดบึ้ง (คำพูด) แสบร้อน

คำศัพท์ vinegary แปลว่า เหมือนน้ำส้ม (หน้า) บูดบึ้ง (คำพูด) แสบร้อน หมายถึง เหมือนน้ำส้ม (หน้า) บูดบึ้ง (คำพูด) แสบร้อน vinegary อ่านว่า (ฝีน-อิเกอะริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vinegary (ฝีน-อิเกอะริ)

เหมือนน้ำส้ม (หน้า) บูดบึ้ง

(คำพูด) แสบร้อน