หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vinegar หมายถึง น้ำส้ม

คำศัพท์ vinegar แปลว่า น้ำส้ม หมายถึง น้ำส้ม vinegar อ่านว่า (ฝีน-อิเกอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 649 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vinegar (ฝีน-อิเกอะ)

น้ำส้ม