หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vine หมายถึง ต้นองุ่น เถาวัลย์

คำศัพท์ vine แปลว่า ต้นองุ่น เถาวัลย์ หมายถึง ต้นองุ่น เถาวัลย์ vine อ่านว่า (ไฝน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 959 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vine (ไฝน)

ต้นองุ่น เถาวัลย์