หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vindicate หมายถึง แก้ แค้น

คำศัพท์ vindicate แปลว่า แก้ แค้น หมายถึง แก้ แค้น vindicate อ่านว่า (ฝีน-ดิเคท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vindicate (ฝีน-ดิเคท)

แก้ แค้น