หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vim หมายถึง ความแข็งขัน

คำศัพท์ vim แปลว่า ความแข็งขัน หมายถึง ความแข็งขัน vim อ่านว่า (ฝิม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 523 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vim (ฝิม)

ความแข็งขัน