หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ville หมายถึง นคร

คำศัพท์ ville แปลว่า นคร หมายถึง นคร ville อ่านว่า (ฝีล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 919 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ville (ฝีล)

นคร