หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

villainy หมายถึง ชั่วร้าย

คำศัพท์ villainy แปลว่า ชั่วร้าย หมายถึง ชั่วร้าย villainy อ่านว่า (ฝีล-ลินิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
villainy (ฝีล-ลินิ)

ชั่วร้าย