หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

villainous หมายถึง ชั่วร้าย

คำศัพท์ villainous แปลว่า ชั่วร้าย หมายถึง ชั่วร้าย villainous อ่านว่า (ฝีล-ลินัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
villainous (ฝีล-ลินัซ)

ชั่วร้าย