หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

villain หมายถึง คนชั่วร้าย

คำศัพท์ villain แปลว่า คนชั่วร้าย หมายถึง คนชั่วร้าย villain อ่านว่า (ฝีล-ลิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 522 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
villain (ฝีล-ลิน)

คนชั่วร้าย