หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

villager หมายถึง ชาวบ้าน

คำศัพท์ villager แปลว่า ชาวบ้าน หมายถึง ชาวบ้าน villager อ่านว่า (ฝีล-ลิเจอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 357 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
villager (ฝีล-ลิเจอะ)

ชาวบ้าน