หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

village หมายถึง หมู่บ้าน

คำศัพท์ village แปลว่า หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้าน village อ่านว่า (ฝีล-ลิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,843 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
village (ฝีล-ลิจ)

หมู่บ้าน