หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

villa หมายถึง บ้านของคนชั้นกลางในเขตรอบนอกเมือง

คำศัพท์ villa แปลว่า บ้านของคนชั้นกลางในเขตรอบนอกเมือง หมายถึง บ้านของคนชั้นกลางในเขตรอบนอกเมือง villa อ่านว่า (ฝีล-ละ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 396 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
villa (ฝีล-ละ)

บ้านของคนชั้นกลางในเขตรอบนอกเมือง