หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vilify หมายถึง ประมาท

คำศัพท์ vilify แปลว่า ประมาท หมายถึง ประมาท vilify อ่านว่า (ฝีล-อิไฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vilify (ฝีล-อิไฟ)

ประมาท