หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vileness หมายถึง เลวทราม

คำศัพท์ vileness แปลว่า เลวทราม หมายถึง เลวทราม vileness อ่านว่า (ไฝล-เน็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vileness (ไฝล-เน็ซ)

เลวทราม