หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vilely หมายถึง เลวทราม

คำศัพท์ vilely แปลว่า เลวทราม หมายถึง เลวทราม vilely อ่านว่า (ไฝล-อิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vilely (ไฝล-อิ)

เลวทราม