หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vile หมายถึง เลวทราม

คำศัพท์ vile แปลว่า เลวทราม หมายถึง เลวทราม vile อ่านว่า (ไฝล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 612 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vile (ไฝล)

เลวทราม