หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigour หมายถึง แข็งแรง

คำศัพท์ vigour แปลว่า แข็งแรง หมายถึง แข็งแรง vigour อ่านว่า (ฝีก-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 173 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigour (ฝีก-เออะ)

แข็งแรง