หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigorously หมายถึง แข็งแรง

คำศัพท์ vigorously แปลว่า แข็งแรง หมายถึง แข็งแรง vigorously อ่านว่า (ฝีก-เออะรัซลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigorously (ฝีก-เออะรัซลิ)

แข็งแรง