หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigorous หมายถึง แข็งแรง

คำศัพท์ vigorous แปลว่า แข็งแรง หมายถึง แข็งแรง vigorous อ่านว่า (ฝีก-เออะรัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 208 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigorous (ฝีก-เออะรัซ)

แข็งแรง