หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigor หมายถึง แข็งแรง

คำศัพท์ vigor แปลว่า แข็งแรง หมายถึง แข็งแรง vigor อ่านว่า (ฝีก-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 616 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigor (ฝีก-เออะ)

แข็งแรง