หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vignette หมายถึง ภาพลายเล็กที่พิมพ์สอดในหนังสือ ลายสลักเป็นรูป เรื่องสั้นๆ

คำศัพท์ vignette แปลว่า ภาพลายเล็กที่พิมพ์สอดในหนังสือ ลายสลักเป็นรูป เรื่องสั้นๆ หมายถึง ภาพลายเล็กที่พิมพ์สอดในหนังสือ ลายสลักเป็นรูป เรื่องสั้นๆ vignette อ่านว่า (ฝินเยท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 163 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vignette (ฝินเยท-)

ภาพลายเล็กที่พิมพ์สอดในหนังสือ ลายสลักเป็นรูป

เรื่องสั้นๆ