หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigilantly หมายถึง การเฝ้า

คำศัพท์ vigilantly แปลว่า การเฝ้า หมายถึง การเฝ้า vigilantly อ่านว่า (ฝีจ-อิแล็นทลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigilantly (ฝีจ-อิแล็นทลิ)

การเฝ้า