หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigilant หมายถึง การเฝ้า

คำศัพท์ vigilant แปลว่า การเฝ้า หมายถึง การเฝ้า vigilant อ่านว่า (ฝีจ-อิแล็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 156 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigilant (ฝีจ-อิแล็นท)

การเฝ้า