หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigilance หมายถึง การเฝ้า

คำศัพท์ vigilance แปลว่า การเฝ้า หมายถึง การเฝ้า vigilance อ่านว่า (ฝีจ-อิแล็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 216 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigilance (ฝีจ-อิแล็นซ)

การเฝ้า