หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vigil หมายถึง การเฝ้า

คำศัพท์ vigil แปลว่า การเฝ้า หมายถึง การเฝ้า vigil อ่านว่า (ฝีจ-อิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 358 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigil (ฝีจ-อิล)

การเฝ้า