หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

view หมายถึง ความมุ่งหมาย ทิวทัศน์ มองดู วงจักษุ ภาพ

คำศัพท์ view แปลว่า ความมุ่งหมาย ทิวทัศน์ มองดู วงจักษุ ภาพ หมายถึง ความมุ่งหมาย ทิวทัศน์ มองดู วงจักษุ ภาพ view อ่านว่า (ฝยู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,243 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
view (ฝยู)

ความมุ่งหมาย ทิวทัศน์

มองดู

วงจักษุ

ภาพ