หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vie หมายถึง แข่งขัน

คำศัพท์ vie แปลว่า แข่งขัน หมายถึง แข่งขัน vie อ่านว่า (ไฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 529 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vie (ไฝ)

แข่งขัน