หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vidette หมายถึง เรือลาดตระเวน ยาม

คำศัพท์ vidette แปลว่า เรือลาดตระเวน ยาม หมายถึง เรือลาดตระเวน ยาม vidette อ่านว่า (ฝิเดท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vidette (ฝิเดท-)

เรือลาดตระเวน ยาม