หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

video tape หมายถึง แถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็กสำหรับบันทึกภาพ

คำศัพท์ video tape แปลว่า แถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็กสำหรับบันทึกภาพ หมายถึง แถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็กสำหรับบันทึกภาพ video tape อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
video tape

แถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็กสำหรับบันทึกภาพ