หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

videlicet หมายถึง กล่าวคือ

คำศัพท์ videlicet แปลว่า กล่าวคือ หมายถึง กล่าวคือ videlicet อ่านว่า (ฝิเดล-อิเซ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
videlicet (ฝิเดล-อิเซ็ท)

กล่าวคือ