หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vide supra หมายถึง ดูข้างบน

คำศัพท์ vide supra แปลว่า ดูข้างบน หมายถึง ดูข้างบน vide supra อ่านว่า (ไฝ-ดิ ซยู-พระ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vide supra (ไฝ-ดิ ซยู-พระ)

ดูข้างบน