หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vide infra หมายถึง ดูข้างล่าง

คำศัพท์ vide infra แปลว่า ดูข้างล่าง หมายถึง ดูข้างล่าง vide infra อ่านว่า (ไฝดิ อีน-ฟระ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vide infra (ไฝดิ อีน-ฟระ)

ดูข้างล่าง