หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

victory หมายถึง ชนะ

คำศัพท์ victory แปลว่า ชนะ หมายถึง ชนะ victory อ่านว่า (ฝีค-โทะริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 499 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
victory (ฝีค-โทะริ)

ชนะ