หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

victoria หมายถึง สมเด็จพระนางวิกตอเรีย รถม้าสี่ล้อชนิดเตี้ย

คำศัพท์ victoria แปลว่า สมเด็จพระนางวิกตอเรีย รถม้าสี่ล้อชนิดเตี้ย หมายถึง สมเด็จพระนางวิกตอเรีย รถม้าสี่ล้อชนิดเตี้ย victoria อ่านว่า (ฝิคโท-เรียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
victoria (ฝิคโท-เรียะ)

สมเด็จพระนางวิกตอเรีย รถม้าสี่ล้อชนิดเตี้ย