หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

victor หมายถึง ผู้มีชัย

คำศัพท์ victor แปลว่า ผู้มีชัย หมายถึง ผู้มีชัย victor อ่านว่า (ฝีค-เทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 369 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
victor (ฝีค-เทอะ)

ผู้มีชัย